فروردین ماه 1398 :
1-تحویل دو پایان نامه به کتابخانه
  آیدا کریم زادگان (ارشد گفتاردرمانی)
        ساناز شکیبا (ارشد شنوایی شناسی)
2- تهیه لیست کتابها ار کاتالوگ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران توسط اعضای هیئت علمیاردیبهشت ماه 1398:
1-  تحویل دو پایان نامه  به کتابخانه
   مریم رحیمی (ارشد فیزیوتراپی )  
هلناز مکریان (دکتری شنوایی شناسی)       
       2- خرید 152 کتاب لاتین و 34 کتاب فارسی از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
       3- شروع برنامه عملیاتی برای وجین

خرداد ماه 1398:
1-  تحویل 3 پایان نامه به کتابخانه 
مهدی رضایی ـ مرضیه بگلری نشاط (ارشد فیزیوتراپی ورزشی )
مهسا حبیبی (ارشد شنوایی شناسی)
2- انجام 99 درصد ورود اطلاعات کتابهای خرید جدید
3- بازنشستگی خانم دکتر فخاری ریاست محترم کتابخانه توانبخشی
تهیه 29 جلد کتاب فارسی و یک جلد کتاب لاتین جهت رشته های مختلف فیزیوتراپی، گفتار درمانی و شنوایی شناسی

بارگذاری 35% از متن پایان نامه هادر نرم افزار کتابخانه دانشکده

تهیه و نصب تابلوی رده بندی کتب ( سیستم های کنگره و NLM) برای جستجوی منابع توانبخشی

تهیه و نصب تابلوی قوانین استفاده از کتابخانه دانشکده

خبر سه ماه دوم در کتابخانه ( تیر – مرداد – شهریور)  سال98

الف: تحویل7 پایان نامه به کتابخانه 
        1-  ساینا علی آبادی ( ارشد فیزیوتراپی )
        2- سید اسداله ارسلان ( دکتری فیزیوتراپی )
        3- اشرف واثق نیا ( دکتری فیزیوتراپی )
        4- نازنین سرلک ( ارشد کاردرمانی )
        5- حمیدرضا فراهانی ( ارشد گفتار درمانی )
        6- ویدا رحیمی ( دکتری شنوایی شناسی )
        7- اطهره فراهانی – مائده علیشاه نژاد ( ارشد شنوایی شناسی )

ب: برگزاری کارگاه آموزشی برای دانشجویان جدیدالورود که متعاقبا  اعلام خواهد شد.
ج: برپایی نمایشگاه کتاب های وجین شده در هفته دوم مهرماه
د: تهیه و تنظیم (پمفلت) راهنمای جستجوی منابع کتابخانه
و: ایجاد فضای مجزا و مناسب برای بخش فنی

 


خبر سه ماه سوم در کتابخانه ( مهر– آبان– آذر)  سال98

الف: مهرماه و آبان ماه 98
برگزاری 3 کارگاه (جستجوی منابع تخصصی) در کتابخانه با نرم افزار تحت وب کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تهران بخصوص در دانشکده توانبخشی برای دانشجویان جدیدالورود برای رشته های گفتاردرمانی، فیزیوتراپی و شنوایی شناسی و در محل سایت دانشکده

ب: آذرماه 98

– تحویل پایان نامه دکتری                        رشته گفتاردرمانی            خانم سمیرا آقادوست
      تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد        رشته فیزیوتراپی          آقای عادل سلیمانی
      تحویل پایان نامه کارشناسی ارشد       رشته گفتاردرمانی             خانم  فریده کامران