ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه: از ساعت 08:00 تا 15:30

تماس با ما:  77636041 


 
E-Mail: rehablib@tums.ac.ir


آدرس پستی: خیابان انقلاب، پیچ شمیران، نبش خیابان صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کد پستی: 1148956111