کتابخانه دارای بخش های مجموعه سازی ـ بخش فنی ـ پایان نامه ها و امانت می باشد. ساعت کار
شنبه تا چهارشنبه  از ساعت 8 صبح لغایت 15/30 بعدازظهر


 
بخش خدمات فنی و فهرست نویسی
این بخش با تکیه بر روش های استاندارد بین المللی 3950 Z و کتابخانه ملی به منظور سازماندهی منابع اطلاعاتی و نیاز دسترسی کاربران به منابع و به روز  بودن بانک اطلاعات کتاب شناختی منابع، سیستم امانت و جستجو در تعامل با نرم افزار آذرخش انجام وظیفه می کند.

رده بندی کنگره (LC) و NLM (پزشکی) جهت جستجوی منابع رشته های توانبخشی


کتابخانه مجهز به وایرلس می باشد.


آرشیو پایان نامه ها
 


بخش امانت
 
 

 
مهم ترین بخش کتابخانه می باشد و نتیجه تمام تلاش در بروز رسانی منابع تخصصی  در این بخش و در معرض استفاده مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

 
 

سالن مطالعه 


قسمت جستجوی منابع کتابخانه


 

این مجموعه دارای 3386 تعداد عناوین کتب لاتین، 1753 تعداد عناوین کتب فارسی، 1816 تعداد پایان نامه ها و تعداد 252 عدد CD آموزشی می باشد.