سی و سومین کنفرانس ادواری دانشکده توانبخشی با عنوان:
1) کاربرد پاسخ‌های کورتیکال شنوایی در بازنمایی تغییرات مدارات سمعک
2) آنالیز صحنه شنوایی
سخنرانان:
جناب آقای وحید مرادی (دانشجوی دکتری رشته شنوایی شناسی)
سرکار خانم رویا ثنایی (دانشجوی دکتری رشته شنوایی شناسی)سی و دومین کنفرانس ادواری دانشکده توانبخشی با عنوان:
نقش توجه مشترک در ارتباط
سخنران:
سرکار خانم فرشته محمد ظاهری
دانشجوی دکتری رشته گفتاردرمانی


سی و یکمین کنفرانس ادواری دانشکده توانبخشی با عنوان:
1) پردازش سیگنال در عصب هشت و ساقه مغز
2) عملکرد، ناتوانی و سلامت با تاکید بر سیستم شنوایی
سخنرانان:
جناب آقای دکتر نعمت اله روح بخش (عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی)
جناب آقای احمد زینال زاده (دانشجوی دکتری رشته شنوایی شناسی)

 


سی‌امین کنفرانس ادواری دانشکده توانبخشی با عنوان:
کاربرد لیزر در فیزیوتراپی
دارای امتیاز بازآموزی از دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی
سخنران:
جناب آقای دکتر سیامک بشردوست
عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی


بیست ونهمین کنفرانس ادواری دانشکده توانبخشی با عنوان:
معاینه اعصاب مرتبط با گفتار
سخنران:
سرکار خانم فائزه اسدا... پور
دانشجوی دکتری رشته گفتاردرمانی

 


بیست وهشتمین کنفرانس ادواری دانشکده توانبخشی با عنوان:
1) کاربرد محرک گالوانیک و اپتو کینتیک در توانبخشی وستیبولار
2) تشخیص و توانبخشی سرگیجه در کودکان
سخنرانان:
جناب آقای مجید اشرفی (دانشجوی دکتری رشته شنوایی شناسی)
جناب آقای دکتر رضا حسین آبادی (عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی)


بیست و هفتمین کنفرانس ادواری دانشکده توانبخشی با عنوان:
توانبخشی قلبی ـ عروقی
سخنران:
جناب آقای دکتر بهروز عطارباشی مقدم
عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی

 


بیست و ششمین کنفرانس ادواری دانشکده با عنوان :
تعیین جایگاه تمرین‌های حرکتی در بیماران مبتلا به اختلالات گفتار و زبان
سخنران:
جناب آقای علی اکبر دشته‌لئی
دانشجوی دکتری رشته گفتاردرمانی
بیست و پنجمین کنفرانس ادواری دانشکده با عنوان :

1- modern of health care: where we are at the moment and where we should be

2- evidence based practice I) locating the evidence, II) critical appraisal of the evidence


توسط سرکار خانم دکتر فرشته پورکاظمی

استادیار دانشگاه سیدنی استرالیا