برگزاری سمینارهای دانشجویی

سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیوتراپی در تاریخ های 30 و 31 خرداد ماه و 3 تیر ماه از ساعت 8:30 صبح در سالن آمفی تاتر دانشکده برگزار می گردد. برنامه سخنرانی سمینار ها به شرح زیر می باشد.


تاریخ سمینار
 
نام دانشجویان
96/3/30 مریم عزیزی
سیده سحر بزم آرای حسینی
مهناز بزاز
فاطمه بابایی
96/3/31 نرگس دباغی پور
عاطفه بهادری
وحیده امیری
الهام گرجی
96/4/3 مهران تختمش
مهرداد صادق نیا
نوید ارشادی
مهرداد رضایی
سهیلا شایان فر

برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشکده مورخ 96/3/30 در دفتر معاونت پژوهشی 

حاضرین: جناب آقای دکتر فراهانی، جناب آقای دکتر محمدخانی، جناب آقای دکتر خاتون آبادی، سرکار خانم دکتر شادمهر، سرکار خانم دکتر راجی، سرکار خانم دکتر خدامی، سرکار خانم دکتر قهرمان
در این جلسه در ابتدا موضوعات پیشنهادی گروه گفتار درمانی و کار درمانی جهت اجرای کنفرانس های ادواری در سال جاری مورد بحث قرار گرفت و سپس مقرر شد بر اساس عناوین پیشنهادی در جلسه آتی سایر گروه ها نیز موضوعات مورد نظر خود را جهت اجرای کنفرانس ها به صورت پنل های مشترک ارائه نمایند.برگزاری جلسه شورای پژوهشی مورخ 96/3/16
 
در این جلسه درباره محوه برگزاری کنفرانس های ادواری و کارگاه های آموزشی در سال 96-97 بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد که در جلسه آتی گروه های مختلف آموزشی عناوین پیشنهادی خود را در این رابطه ارائه نمایند.


جلسه معاون پژوهشی و بین الملل با کارمندان معاونت پژوهشی و بین الملل 

این جلسه در تاریخ96/3/11 در دفتر معاونت پژوهشی دانشکده با حضور سرکار خانم دکتر شادمهر، سرکار خانم عبدالرزاق، سرکار خانم روشنی، سرکار خانم رجبی، سرکار خانم گیلانی، برگزار گردید.
صورت جلسه:
1. بروزرسانی وب سایت فارسی و انگلیسی دانشکده از لحاظ محتوا شامل : مقالات، پایان نامه ها، طرحهای پژوهشی، آزمایشگاه ها و کلینیک ها
2. تهیه و طراحی فرایند های اداری و عملکرد واحد معاونت پژوهشی و بین الملل
3. اعلام فعالیت های معاونت مذکور در آرشیواخبار معاونت پژوهشی و بین الملل در وب سایت دانشکده
4. رفع مشکلات واحد در اسرع وقت