گروه فیزیوتراپی

دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 مدیر گروه: دکتر غلامرضا عليايي

مرتبه علمی: استاد

CV


   
   
   
   
   
   گروه فيزيوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان يکی از گروه های رسمی اين دانشکده، آموزش دانشجويان فيزيوتراپی را از 1344 شمسی (1965 ميلادی) شروع نمود. در حال حاضر اين گروه با امکانات آموزشی و پژوهشی در داخل دانشکده (دو کلينيک برای ضايعات اسکلتی-عضلانی، کلينيک تخصصی CP و کلينيک تخصصی ضايعات عصبی-عضلانی، لابراتوارهای تحقيقاتی الکترونوروفيزيولوژی، بيومکانيک، تعادل و راه رفتن) و همچنين با بکار گيری از امکانات آموزشی بيمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران مانند بيمارستان امام خمينی، مرکز قلب تهران، دکتر شريعتی،  سينا، مرکز طبی کودکان و... در چهار مقطع تحصيلی کارشناسی فيزيوتراپی، کارشناسی ارشد فيزيوتراپی، کارشناسی ارشد فيزيوتراپی ورزشی و دکترای تخصصی (PhD) به تربيت دانشجو مشغول می باشد.
گروه فيزيوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با 18 عضو هئيت علمی با رتبه مربی تا استادی و بيش از 100 دانشجو در مقاطع مختلف رشته فيزيوتراپی بزرگترين گروه دانشکده توانبخشی و همچنين بزرگترين گروه فيزيوتراپی در بين گروه های فيزيوتراپی دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.

تاريخچه تاسيس مقاطع مختلف تحصيلی به شرح زير است:
1344: اولين دوره کارشناسی فيزيوتراپی
1365: اولين دوره کارشناسی ارشد فيزيوتراپی
1378: اولين دوره دکترای تخصصی فيزيوتراپی
1391: اولين دوره دکترای حرفه ای فيزيوتراپی
1391: اولين دوره کارشناسی ارشد فيزيوتراپی بين الملل
1394: اولين دوره دکترای تخصصی فيزيوتراپی بين الملل


آدرس: خيابان انقلاب ـ بالاتر از پيچ شميران ـ دانشکده توانبخشی ـ مدير گروه فيزيوتراپي