درمانگاه فيزيوتراپي
خدمات:
در اين بخش، فيزيوتراپی سرپايي بيماري های مختلف ارتوپدی، عصبی-عضلانی، بيماري های روماتيسمی، زنان و ..... انجام می شود.

امکانات:
اين بخش دارای تجهيزات کامل الکتروتراپی (شامل اولتراسوند، مادون قرمز، دياترمی، تنس، اينترفرنشيال، انواع تحريک الکتريکی، مگنت تراپی، ليزر و ...) و مکانوتراپی (تجهيزات تمرين درمانی، تخت کشش، تردميل و ... )  می باشد.

ساعت کار:

شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا  14:30 

مسئول پذيرش:
خانم عارفه سادات علوی، کارشناس مديريت


نحوه پذيرش:
مراجعه حضوری و تلفنی با تعيين وقت قبلی


بانوان
کادر درمانی: فيزيوتراپيست مژگان حسينی، کارشناس فيزيوتراپی
                     فيزيوتراپيست طاهره خسرويان عرب، کارشناس ارشد فيزيوتراپی
                    فيزيوتراپيست سيده آزاده طباطبايي، کارشناس ارشد فيزيوتراپی
شماره تماس:  77535132-021  77533939-021   داخلی: 283


آقايان
کادر درمانی:        فيزيوتراپيست محمد سعيد رستاک، کارشناس ارشد فيزيوتراپی
شماره تماس:  77535132-021  77533939-021   داخلی: 286