خدمات:
در اين قسمت فيزيوتراپی تخصصی بيماران مبتلا به سکته مغزی و فلج مغزی با تأکيد بر تمرين درمانی تخصصی انجام می شود.
امکانات: اين بخش دارای تجهيزات الکتروتراپی (شامل اولتراسوند، مادون قرمز، انواع تحريک الکتريکی، و ...) و مکانوتراپی (تجهيزات تمرين درمانی، تردميل و ... )  می باشد.

ساعت کار:
 شنبه تا چهارشنبه 
8 صبح تا  13:30 

نحوه پذيرش بيمار:
مراجعه حضوری و تلفنی با تعيين وقت قبلی


شماره تماس:
77535132-021  77533939-021   داخلی: 311

کادر درمانی: فيزيوتراپيست روشنک هنرپيشه، کارشناس فيزيوتراپی
                     فيزيوتراپيست سيد آزاد حسينی، کارشناس فيزيوتراپی