نام پزشک: دکتر شيرين زمانی علويجه، متخصص ارتوپدی و فوق تخصص ارتوپدی اطفال

ساعت کار:

يکشنبه ها 11 صبح تا  13 

مسئول پذيرش:
خانم عارفه سادات علوی، کارشناس مديريت


نحوه پذيرش:
مراجعه حضوری و تلفنی با تعيين وقت قبلی


شماره تماس پذيرش:
77629430