آزمایشگاه قلبی ـ ریوی

در آزمايشگاه قلبي-ريوي، بيماريهاي مختلف قلبي عروقي در شرايط معمول و يا بعد از جراحي‌ مانند بيماري عروق كرونر، بيماران با مشكلات دريچه‌اي، اختلالات ريتميك و بيماريهاي راه‌هاي تنفسي و شش‌ها ائم از بيماريهاي حاد و مزمن ريوي مورد مطالعه قرار مي‌گيرند. اين آزمايشگاه با همكاري اساتيد و فيزيوتراپيست‌هاي مجرب در حوزه قلبي-ريوي و با ابزارهايي مانند تست عملكرد ريوي، تست ورزشي قلبي و ريوي، تست ورزش تردميل، تست استرس متابوليكي، ابزارهاي كنترل فشار خون و ضربان قلب و ... سعي در تعيين سطح عملكرد قلبي-ريوي و ميزان آمادگي افراد هم در شرايط ورزش و هم در بيماران قلبي-ريوي و بعد از جراحي دارد. هدف اصلي تست ورزش قلبي-ريوي، بررسي دقيق نحوه عملكرد ريه‌ها، قلب، عروق خوني و عضلات در طي چالش‌هاي فعاليت و ورزش مي‌باشد. اندازه‌گيري مقدار اكسيژني كه بدن در حين تمرين استفاده مي‌كند به همراه ديگر شاخص‌هاي عملكرد قلبي و ريه اطلاعات مهمي در مورد وضعيت سلامت عمومي و پيش‌آگهي بيماريهاي خاص در اختيار قرار ميدهد. در تست ورزش قلبي-ريوي، ميزان اشباع اكسيژن، تست ورزش با استفاده از دوچرخه مورد بررسي قرار مي‌گيرند. آزمايشگاه قلبي-ريوي در كنار قابليتهاي فوق، در تشخيص و درمان بيماريهاي گوناگون قلبي و ريوي به پزشكان نيز كمك ميكنند. در اين آزمايشگاه نحوه انجام الكتروكارديوگرام و اولتراسوند نيز فرا گرفته مي شود.
اين آزمايشگاه با يك اتاق با مساحت تقريبي 30 متر مربع، با تجهيزات كامل آماده انجام تحقيقات مورد نظر است. اين بخش بر اساس سياستهاي دانشگاه در سال 1393 راه‌اندازي شد.

مقالات چاپ شده از پروژه های انجام شده:


1. امين كردي يوسفي نژاد، آزاده شادمهر، غلامرضا عليايي، بررسي اثرات اعمال ويبراسيون عمومي بدن بر پروفيل هاي خوني در مبتلايان به ديابت نوع دو همراه با نوروپاتي محيطي، توانبخشی نوین، سال 1392،جلد سوم، صفحات 76-80.