گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1373 با مقطع کارشناسی آغاز به فعالیت کرد و با توجه به عملکرد مناسب در این مقطع به سرعت موفق به اخذ مجوز پذیرش دانشجو در مقطع ارشد شد. سپس در سال 1387 با همکاری اساتید خارج (هندوستان و ایتالیا) و داخل کشور مقطع دکترای تخصصی گفتاردرمانی راه اندازی شد و دو درس مجازی با کشورهای هندوستان و ایتالیا برگزار گردید. در حال حاضر گروه گفتاردرمانی دارای 6 عضو هیئت علمی، دو کارشناس و یک منشی کلینیک می باشد. گروه برای اولین بار اقدام به جذب اساتید افتخاری نمود که در این راستا موفق به اخذ همکاری 5 عضو افتخاری داخلی و 19 عضو افتخاری خارجی که همگی از اساتید بنام در حوزه مختلف مرتبط با رشته می باشند گردیده است.