آزمایشگاه بررسی عملکرد حنجره


معرفی آزمایشگاه
مشاهده حنجره بخش جدایی‌ناپذیر از فرایند ارزیابی، تشخیص و بررسی پیامدهای درمان در اختلالات صوت است که هدف آن ارائه اطلاعات لازم درمورد ساختار و عملکرد حنجره است. ابزارهای بالینی و پژوهشی متنوعی جهت مشاهده حنجره طرحی شده‌اند که از جمله پرکاربردترین آنها می‌توان به ویدئولارنگوسکوپی و ویدئواستروبوسکوپی اشاره کرد. آزمایشگاه بررسی عملکرد حنجره گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی مجهز به ویدئوآندوسکوپی حنجره یا ویدئولارنگوسکوپی است که یکی از ابزارهای متداول و کاربردی برای مشاهده حنجره است. با استفاده از این تکینک برخلاف ویدئواستروبوسکوپی، در خلال آواسازی امکان مشاهده حرکات ارتعاشی سریع چین‌های صوتی به‌صورت حرکات کند وجود ندارد. در نتیجه برخی از اطلاعات همچون رفتارارتعاشی و موج مخاطی چین‌های صوتی با استفاده از این تکینک قابل ارزیابی نمی‌باشد. اما سایر اطلاعات حاصل از تکنیک ویدئواستروبوسکوپی همانند الگوی انسداد چاکنای، چرخش افقی-جانبی (حرکت) چین‌های صوتی، لبه ارتعاشی، مرحله انسداد، سطح عمودی چین‌های صوتی همراه با تظاهرات حنجره به‌ویژه چین‌های صوتی حقیقی، کاذب و سینوس‌های پریفرم با استفاده از این تکنیک نیز قابل استخراج هستند. متخصص گوش و حلق و بینی و گفتاردرمانگر حاذق در زمینه اختلالات صوت می‌توانند از این تکینک برای ارزیابی، تشخیص و بررسی پیامدهای درمان و تصمیم‌گیری‌های درمانی در بیماران مبتلا به اختلالات صوت استفاده کنند.
دستگاه ویدئوآندوسکوپ حنجره این آزمایشگاه مجهز به تلسکوپ 70 درجه غیرقابل انعطاف، دوربین و منبع نور LED ساخت شرکت ECLERIS کشور آرژانتین می‌باشد.

اهداف آزمایشگاه
در آزمایشگاه بررسی عمکرد حنجره گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی از ویدئوآندوسکوپی حنجره یا ویدئولارنگوسکوپی برای تامین اهداف آموزشی به‌ویزه اهداف آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی، اهداف پژوهشی در قالب پایان‌نامه و طرح‌های تحقیقاتی و همچنین ارائه خدمات بالینی به مراجعان مبتلا به مشکلات صوت و حنجره استفاده می‌شود.

عناوین پایان‌نامه‌ها
فارسی:
1. ترابی گودرزی هادی. بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس ناراحتی در مجرای صوتی در ارزیابی بیماران مبتلا به دیسفونی تنش عضلانی.  پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1394.

2. خدامی سیده مریم. بررسی روایی شاخص همبستگی بین ‌عضلات گردن در باند بتا در بزرگسالان مبتلا به دیسفونی تنش عضلانی اولیه و بزرگسالان دارای صوت بهنجار. پایان‌نامه مقطع دکترای گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1395.


انگلیسی
1. Torabi H. Validity and reliability of a Persian version of the Vocal Tract Discomfort scale in the assessment of patients with Muscle Tension Dysphonia. Thesis in Speech Therapy in MSc, School of Rehabilitation, TUMS, 2105.

2. Khoddami SM. The Validity of Neck Intermuscular Beta Coherence Indicator in Adults with Primary Muscle Tension Dysphonia and Adults with Healthy Normal Voice. Thesis in Speech Therapy in PhD, School of Rehabilitation, TUMS, 2106.

عناوین مقالات
فارسی
1. خدامی سیده مریم، آذر مهری و یونس جهانی، بررسی تأثير جنسيت بر الگوی انسداد چاکنای در افراد دارای صوت بهنجار، مجله شنوایی‌شناسی، سال 1390، 20 (1):72-64.

2. خدامی سیده مریم، آذر مهری و یونس جهانی، تاثیر  زیروبمی و سطوح بلندی در آواسازی الگوی انسداد چاکنای در افراد دارای صوت بهنجار، مجله توانبخشی،1390، 12 (64):85-77.

انگلیسی
1. Khoddami SM, Mehri A ,Jahani Y. The effect  of gender in glottis closure pattern in people with normal voice. J Audiology.2011: 20(1): 64-72. [Persian]

2. Khoddami SM, Mehri A, Jahani Y .The effect of pitch and loudness levels of phonation on glottal closure pattern in people with normal voice. J Rehabilitation.2011:12(4):77-85. [Persian]

3. Khoddami SM, Ansari NN, Izadi F and Talebian S.The Assessment Methods of Laryngeal Muscle Activity in Muscle Tension Dysphonia: A Review. The ScientificWorld Journal.Volume 2013, Article ID 507397.

4. Khoddami SM, Ansari NN, and Jalaie Sh. Review on Laryngeal Palpation Methods in MuscleTension Dysphonia: Validity and Reliability Issues. J voice. 2014; 29 (4): 459-468.

5. Torabi H, Khoddami SM, Ansari NN, and Dabirmoghaddam P. The Vocal Tract Discomfort Scale: Validity and Reliability of the Persian Version in the Assessment of Patients With Muscle Tension Dysphonia. J voice. 2016; 30 (6): 711-716.

6. Khoddami SM, Talebian S, Izadi F, and Ansari NN. Validity and Reliability of Surface Electromyography in the Assessment of Primary Muscle Tension Dysphonia. J voice. In press.

عناوین طرح‌های تحقیقاتی
فارسی
1. خدامی سیده مریم. مطالعه الگوی انسداد چاکنای در زیروبمی و سطوح بلندی متفاوت در دانشجویان با صوت بهنجار در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1385، طرح مستقل (خاتمه‌یافته).

انگلیسی
1. Khoddami SM. Study of glottal closure pattern in different pitch and loudness levels in normal voice speaking students in School of Rehabilitation of TUMS.2006, Independent research project (Finished).
 مسئول آزمایشگاه: خانم دکتر سیده مریم خدامی