آزمایشگاه نوروفیدبک

معرفی آزمایشگاه
نوروفیدبک ابزاری برای اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و تنظیم فعالیت مغز در زمان اجرا می باشد. به عبارتی نوعی بیوفیدبک است که بر اساس مدل شرطی سازی عامل و با استفاده از ثبت امواج الکتریکی مغز و دادن بازخورد به فرد تلاش می کند که نوعی خودتنظیمی را به آزمودنی آموزش دهد.بازخورد به طور معمول از راه تصویر یا صدا به فرد ارائه می شود و از این طریق فرد متوجه می شود الگوی مناسب امواج مغزی را افزایش و همزمان الگوهای غیر مناسب را کاهش دهد.مطالعات مختلفی استفاده از این ابزار را برای کمک به کودکان مبتلا به نقص توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری و نیز کودکان مبتلا به اوتیسم مفید گزارش کردند.
این آزمایشگاه مجهز به نوروفیدبک مدل: 2 dual channel inputs, 4 single channel inputs, NeXus-10 با نرم افزار Bio Trace می باشد. در حال حاضر این آزمایشگاه بصورت بالینی آماده پذیرش بیماران مبتلا به اختلالات یادگیری، اوتیسم و نقص توجه و تمرکز و همچنین طراحی و اجرای پایان نامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد.


عناوین پایان‌نامه‌ها

فارسی
رئیسی شکوفه. بررسی تاثیر آموزش نوروفیدبک بر مهارت‌های خواندن کودکان نارساخوان، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد گفتاردرمانی،  دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (خاتمه‌یافته).

انگلیسی
1. Raeesi Sh. Efficacy of neurofeedback training on reading skills in 8-12 years old children with dyslexia; Thesis in Speech Therapy in MSc, School of Rehabilitation, TUMS, 2016 (Finished).

عناوین مقالات
فارسی
--

انگلیسی
1. Raeesi Sh. Soleymani Z, Dadgar H, Hajjefrosh F. Efficacy of neurofeedback training on reading skills in 8-12 years old children with dyslexia; Modern rehabilitation. 2016.10: 177-184.

عناوین طرح‌های تحقیقاتی
---


مسئول آزمایشگاه: دکتر هوشنگ دادگر