آزمایشگاه نوروفیدبک

نوروفیدبک ابزاری برای اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و تنظیم فعالیت مغز در زمان اجرا می باشد. به عبارتی نوعی بیوفیدبک است که بر اساس مدل شرطی سازی عامل و با استفاده از ثبت امواج الکتریکی مغز و دادن بازخورد به فرد تلاش می کند که نوعی خودتنظیمی را به آزمودنی آموزش دهد.بازخورد به طور معمول از راه تصویر یا صدا به فرد ارائه می شود و از این طریق فرد متوجه می شود الگوی مناسب امواج مغزی را افزایش و همزمان الگوهای غیر مناسب را کاهش دهد.مطالعات مختلفی استفاده از این ابزار را برای کمک به کودکان مبتلا به نقص توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری و نیز کودکان مبتلا به اوتیسم مفید گزارش کردند.
این آزمایشگاه مجهز به نوروفیدبک مدل: 2 dual channel inputs, 4 single channel inputs, NeXus-10 با نرم افزار Bio Trace می باشد. در حال حاضر این آزمایشگاه بصورت بالینی آماده پذیرش بیماران مبتلا به اختلالات یادگیری، اوتیسم و نقص توجه و تمرکز و همچنین طراحی و اجرای پایان نامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد.

سرپرست: هوشنگ دادگر