آزمایشگاه رشد زبان کودک و اختلالات آن

آزمایشگاه رشد زبان کودک و اختلالات آن در گروه گفتار درمانی دانشکده توانبخشی فعالیت خود را از سال 1392آغاز کرده است.این آزمایشگاه در سه زمینه فعالیت تحقیقاتی انجام می دهد:
1) مطالعه فرایند رشد در کودکان تک زبانه با رشد طبیعی.
2) مطالعه ارتباط میان زبان و سواد آموزی.
3) مطالعه رشد زبان در کودکان دارای اختلال واج شناختی، اختلال طیف اوتیسم،آسیب های زبانی ویژه،آسیب های شنیداری،سندرم داون و نارساخوانی.
هدف این آزمایشگاه ارائه تمرین های لازم برای ارزیابی و درمان اختلالات زبان در کودکان پیش دبستانی و سنین دبستان می باشد.
پروژه هایی که برای این آزمایشگاه تعریف شده اند :
1-  تاثیر درمان واژگان پایه ی اصلاح شده بر صحت و ثبات خطاهای گفتاری در کودکان مبتلا به اختلالات گفتاری بی ثبات
2- مقایسه مدل دستور داستان در کودکان 6-7 ساله مبتلا به آسیب ویژه زبانی و کودکان طبیعی

مسئول آزمایشگاه:دکتر زهرا سلیمانی