آزمایشگاه پتانسیل وابسته به رخداد (ERP)
 معرفی آزمایشگاه
پردازش اطلاعات در مغز با استفاده از پتانسيل‌هاي الكتريكي توليد شده توسط سلول‌هاي عصبي صورت مي‌پذيرد. يكي از روش‌هاي مطالعه مكانيسم‌هاي نروني شناخت ثبت پتانسيل‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي شناختي مغز از سطح جمجمه مي‌باشد. در اين روش پتانسيل‌هاي مغزي تا هشتاد هزار برابر بزرگتر شده و پس از فيلتر نمودن امواج ناخواسته پتانسيل‌هاي وابسته به فعاليت شناختي پردازش مي‌گردند.

اهداف آزمایشگاه
با توجه به اینکه زبان بصورت در زمان (ongoing) پردازش می‌شود، هدف از این آزمایشگاه استفاده از ERP با برتری temporal resolution بعنوان ابزاری برای بررسی پردازش زبانی و شناختی است. 

عناوین پایان‌نامه‌ها
فارسی
سوسن صالحی. بررسی پردازش واجی در کودکان مبتلا به لکنت 9-7 ساله و اثر هیجان بر آن در مقایسه با همتایان روان با استفاده از پتانسیل‌های وابسته به رخداد. پایان‌نامه مقطع دکترای تخصصی گفتاردرمانی،  دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران (در حال اجرا).

انگلیسی
Sousan Salehi. Investigation of phonological processing in children who Stutter (CWS) 7-9 years old and effect of emotion of it compare with fluent peers by Event-Related Potentials.

عناوین مقالات
انگلیسی
1- Sousan Salehi, Ahmad Reza Khatoonabadi, Mahmoud Reza Ashrafi, Ghasem Mohammadkhani,  Saman Maroufizadeh, Fatemeh Majdinasab. The effect of emotion on word processing in Persian speaking children. Iran J Child Neurol (In press)

عناوین طرح‌های تحقیقاتی
فارسی
--

انگلیسی
--مسئول آزمایشگاه: دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی