آزمایشگاه «ای-پرایم» (E-Prime)

معرفی آزمایشگاه
E-Prime یک پکیج نرم افزاری است که جهت طراحی و اجرای آزمایش‌های روانشناختی با تمرکز بر علوم شناختی و گفتاردرمانی و همچنین جمع آوری و آنالیز داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. E-Prime ابزاری برای اجرای کامپیوتری آزمایش‌های روانشناختی و گفتاری با اندازه گیری دقیق زمانی در حد چند میلی ثانیه است. مدل نرم افزار موجود در آزمایشگاه E-Prime 2.0. است که ساخت شرکت Psychology Software Tools می باشد.  E-Prime از تعدادی برنامه مختلف با عملکردهای متفاوت تشکیل شده است. در E-Prime برنامه های E-Studio ،  E-Basic، E-Merge، E-Recovery،  E-Data aid موجود است. در E-Studio پژوهش طراحی می شود و شرایط اجرای آزمایش شکل می گیرد. در E-Data aid اطلاعات جمع آوری شده در طی اجرای یک پژوهش در این قسمت آنالیز می شود. در E-Merge می توان اطلاعات چندین شرکت‌کننده را وارد یک فایل نمود و در E-Recovery می‌توان اطلاعات را بازیابی کرد. به این ترتیب می توان روند اجرای پژوهش را در نرم افزار تعریف کرد و سپس آن را ویرایش نمود و داده ها را در فایل اصلی وارد نمود و آن ها را آنالیز کرد. کاربرد E-Prime در پژوهش های مربوط به بررسی Reaction time بسیار معتبر است.

اهداف آزمایشگاه
هدف این آزمایشگاه طراحی، ارزیابی و تحلیل رفتاری و شناختی است که با اندازه گیری زمان واکنش در تکالیف مختلف با دقت بسیار بالا زمینه ی مناسبی را برای تحلیل رفتار فراهم می آورد.

با توجه به اینکه آزمایشگاه فوق به تازگی در گروه گفتاردرمانی دانشکده توانبخشی راه‌اندازی شده است تا کنون طرح یا پایان نامه ای با این نرم افزار طراحی و اجرا نشده است.


مسئول آزمایشگاه: دکتر مهشید آقاجان‌زاده