دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی 
مرتبه علمی: استادیار
 
Cv 
      
تلفن:77636042 نشاني: خیابان انقلاب ـ بالاتر از پیچ شمیران ـ دانشکده توانبخشی ـ گروه گفتاردرمانی