دکتر سید احمد رضا خاتون آبادي
معاون پژوهشي
سرپرست معاونت برنامه ريزي و توسعه
مدیرگروه گفتاردرمانی
استادیار  گفتاردرمانی
تلفن تماس: 77628205ـ داخلی : 240

فاکس: 77534133


E-Mail: khatoonabadi@tums.ac.ir

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان گفتادرمانی