گروه شنوایی شناسی
دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
دکتر قاسم محمدخانی                   مرتبه علمی : استادیار

 
 
   
   
   
   
   
   
گروه شنوايي شناسي دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران با هدف آموزش و تربيت متخصصان مجرب با دانش روز در زمينه علوم باليني شنوايي و تعادل بنيان گذاشته شد. اين گروه  در سال 1367 و با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي آغاز به كار كرد. اين گروه در ادامه و با توجه به گسترش روز افزون رشته اقدام به راه اندازي مقاطع ارشد و دكتري به ترتيب در سال هاي 72 و 87 نمود.

افتخارات
در طي بيش از دو دهه گذشته  اين گروه با تلاش بي وقفه  موفق به كسب افتخارات متعددي شده و هم اكنون به عنوان يكي از معتبرترين مراكزدانشگاهي محسوب مي شود. از جمله اين افتخارات :
- برگزاري اولين کنگره شنوایی شناسی ایران در سال 1371 و همچنین برگزاری چهارمين، ششمين، نهمين و يازدهمين كنگره شنوايي شناسي
- چاپ و انتشار اولين مجله شنوايي شناسي  در سال 1371
- برگزاري اولين كنگره صدا در سال 1376
-انتشار اولين مجله انگليسي زبان دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1392
-برگزاری اولین کنگره مفاهیم و اصول کاربردی شنوایی شناسی ایران در سال 1394

رسالت برنامه آموزشي گروه شنوايي شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران:
- افزايش دانش و مهارت شنوايي شناسان  در زمينه شنوايي و تعادل
- ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط شنوايي شناسان در حيطه باليني
- ارتقاي تعهد حرفه اي و اخلاق پزشكي در حيطه شنوايي شناسي
- تربیت نیروی انسانی ماهر جهت انجام پژوهش های مرتبط با رشته شنوايي شناسي در مراکز تحقیقاتی