مقالات چاپ شده از پروژه های انجام شده:

مقطع کارشناسی ارشد
میرحاج پ، محمدخانی ق، صدایی م، عادل قهرمان م، فقیه‏زاده س. بررسی تأثیر موسیقی بر نتایج اديومتري صوت خالص، تمایز فرکانسی و OAE نوازندگان سازهاي زهي. 1383.

مقطع کارشناسی
ارزیده س، عادل قهرمان م. بررسی عملکرد شيپور استاش در بيماران مبتلا به اختلال تنفسی خواب. 1385.
صاحب هنر م، عادل قهرمان م. مقایسه آستانه بازشناسی گفتار برای فهرست واژه های اسپوندایک دو هجا معنی دار، یک هجا معنی دار و دو هجا بی معنی. 1384.
کاظمی ابهریان ف، عادل قهرمان م. ساخت و ارزشیابی آزمون بازشناسی گفتار برای بزرگسالان فارسی زبان. 1384.
نوحی کاشانی ش، عادل قهرمان م. تعيين ارتباط پهناي تمپانوگرام (TW) و ادميتانس ايستا (Ytm) در افراد طبيعي 18تا 25 ساله در دانشگاه علوم پزشكي تهران. 1383.
مولایی ف، عادل قهرمان م. بررسي تآثير ميزان فاصله راه هوا و استخوان بر روي نتايج دو آزمون رين و وبر در افراد با ضايعه انتقالي و آميخته. 1379.