کلینیک ادیومتری بزرگسالان 
یک ارزیابی جامع و کامل، اولین قدم برای تعیین وضعیت سیستم شنوایی و یک پیش نیاز اساسی قبل از انتخاب روش درمانی مناسب برای بیماران است.
در کلینیک ارزیابی شنوایی بزرگسالان دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با بهره مندی از امکانات کامل و پیشرفته ترین تجهیزات، وضعیت شنوایی افراد مورد بررسی قرار گرفته و با دستیابی به تشخیص صحیح، مناسب ترین درمان برای رفع این اختلالات توصیه می گردد.
ارزیابی کامل در کلینیک ارزیابی شنوایی بزرگسالان به طور معمول شامل موارد ذیل می باشد:
- تاریخچه گیری
- اتوسکوپی
- ارزیابی های ایمیتانس با هدف بررسی وضعیت گوش میانی و پرده گوش
- ادیومتری راه هوایی و استخوانی
- ارزیابی توانایی های درک گفتار بیمار

 


با انجام ارزیابی های ذکر شده، وضعیت سلامت سیستم شنوایی فرد مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت وجود کم شنوایی، نوع و وسعت اختلال و نهایتا نوع درمان مناسب مشخص می گردد.
ارزیابی شنوایی در هر سنی قابل انجام است. البته در صورتی که فرد مورد ارزیابی نوزاد/کودک باشد و یا قادر به همکاری در کلینیک ارزیابی شنوایی بزرگسالان نباشد، از خدمات کلینیک های کودکان و الکتروفیزیولوژی استفاده می گردد.
مدت زمان مورد نیاز برای یک ارزیابی جامع و کامل در این مرکز، حدود یک ساعت می باشد. پس از تکمیل ارزیابی، شنوایی شناس نتایج را به طور کامل برای شما توضیح خواهد داد و سپس براساس ارزیابی های انجام شده، درمان مناسب به شما توصیه می گردد.
 
نحوه پذیرش
از طریق تماس تلفنی با شماره 77530636-021 یا مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان انقلاب، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه شنوایی شناسی

پژوهش های انجام شده
مقالات
• Adel Ghahraman M, Samimi Ardestani SH, Sadeghniiat Haghighi K. Eustachian tube dysfunction in patients with severe sleep disordered breathing: evidence from inflation-deflation test. Aud. Vest. Res. 2016. 25(4):215-220.

• Shayanmehr S, Fatahi J, Tahaie SA, Jalaie S. Calculation of Cohort size for the list of Persian high-frequency spondee words. Audiol. 2014 Aug 15;23(3):30-8. [Persian]

• Moallemi M, Hajiabolhassan F. Assessment of hearing state in heavy and semi-heavy vehicle drivers. Rehabilitation Medicine. 2014 Mar 26;2(4). [Persian].

• Hajiabolhassan F, Amiri A. Investigation of Persian speech interaural attenuation in adults. Audiol. 2009 Oct 15;18(1):12-7. [Persian].

• Mirhaj P, Mohammadkhani G, Sedaie M, Faghihzadeh S. The effect of music on hearing of string musicians. Audiol. 2006;14(2):56-62. [Persian].

• Mirhaj P, Mohammadkhani G, Sedaie M, Adel Gharaman M, Faghihzadeh S. Difference limen for frequency in string musicians. Audiol. 2005;14(1):23-7. [Persian].

• Adel Ghahraman M, Ghassem Ahmad Z, Khorsandi Ashtiani M, Amidi Y. Facial schwannoma. Audiol. 2005;14(1):61-6. [Persian].