کلینیک ارزیابی سمعک و وسایل کمک شنوایی

هنگامی که کم شنوایی تشخیص داده می شود براساس نوع کم شنوایی، وضعیت پزشکی بیمار، سن و در نهایت تمایل بیمار، درمانهای مختلفی از جمله دارودرمانی، عمل جراحی و یا استفاده از سمعک و تجهیزات کمک شنوایی دیگر توصیه می گردد. در کلینیک سمعک دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پس از ارزیابی موارد فوق و درصورت نیاز مشورت با پزشک متخصص، کلیه خدمات مرتبط با سمعک برای کودکان و بزرگسالان کم شنوا ارائه می گردد. این خدمات شامل:
- ارزیابی، مشاوره، انتخاب و تجویز سمعک
- تنظیم اولیه سمعک
- مشاوره به فرد و خانواده وی در رابطه با نحوه صحیح استفاده از سمعک
- ارزیابی نتایج استفاده از سمعک در جلسات بعدی و انجام تنظیم های تکمیلی در صورت نیاز
به علاوه، ارزیابی عملکرد الکترواکوستیکی سمعک به منظور تعیین سلامت سمعک از لحاظ فنی (ارزیابی های کوپلر) انجام می شود. ارزیابی دیگری که در این بخش انجام می شود شامل ارزیابی عملکرد فرد در هنگام استفاده از سمعک به روش تعیین آستانه های تون خالص با سمعک و بدون سمعک است.
فرایند تطبیق با سمعک نیازمند زمان نسبتا طولانی و همچنین مستلزم رعایت نکات مختلف و انجام خدمات تخصصی از جمله ارزیابی شرایط بیمار و خانواده، استفاده از خدمات تربیت شنوایی در صورت نیاز و همچنین شناسایی و رفع مشکلات (فیزیکی و تنظیمی) مربوط به سمعک توسط متخصص باتجربه می باشد. در کلینیک سمعک دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران کلیه خدمات فوق با رعایت اصول علمی و فنی ، تجویز پیشرفته ترین سمعک های مورد نیاز بیماران و همچنین بهره گیری از خدمات کلینیک ها و آزمایشگاههای دیگر فعال در این مجموعه از جمله کلینیک های ارزیابی شنوایی، توانبخشی شنوایی و آزمایشگاه قالب گیری در بالاترین سطح کیفی صورت می پذیرد.

کادر درمانی
•  دکتر جمیله فتاحی، استادیار گروه شنوایی شناسی
• احمد کشانی، مربی گروه شنوایی شناسی
• دکتر رضا حسین آبادی، استادیار گروه شنوایی شناسی

نحوه پذیرش
از طریق تماس تلفنی با شماره 77530636-021 یا مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان انقلاب، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه شنوایی شناسی

پژوهش های انجام شده
مقالات

 
• Ahmadi A, Fatahi J, keshani A, Jalilvand H, Modarresi Y, Jalaie S,Developing and evaluating the reliability of acceptable noise level test in Persian language, J Rehab Med. 2015; 4(2): 109-117. [Persian].

• Hanilou J, Fatahi J, Tahaei SA, Jalaie S. List equivalency of the Persian quick speech in noise test on hearing impaired subjects. Auditory and Vestibular Research. 2016 Apr 20;25(1):7-13.

• Shayanmehr S, Tahaei AA, Fatahi J, Jalaie S, Modarresi Y. Development, validity and reliability of Persian quick speech in noise test with steady noise. Auditory and Vestibular Research. 2015 Nov 25;24(4):234-44.

• Khalili M, Fatahi J, Hajiabolhassan F, Tahaei AA, Jalaei S. Test-retest reliability and list equivalency of the Persian quick speech in noise test. Journal of Modern Rehabilitation. 2010 Mar 15;3(3):16-21. [Persian].

• Fatahi J, Hoseini F, Jalali S. Defects in students’ hearing aids in Tehran exceptional schools. Audiol. 2006 May 15;15(2):38-45. [Persian].

• Fatahi J, Adel Ghahraman M, Ebrahimi A, Ehsani F, Pourhadi S. Benefit of analog, programmable and digital hearing aids. Audiol. 2006;14(2):32-6. [Persian].

• Bahieh Kohansal, Mohammad Hassan Khalesi , Ghassem Mohammad Khani, Soghrat Faghih Zadeh , Zahra Jafari. Comparing Analog and Digital Hearing Aids in Reducing Hearing Disability. Audiol. 2004, 13(1): 1-9[Persian].