کلینیک ارزیابی و توانبخشی وزوزگوش

وزوز گوش عبارت است از شنیدن و درک صداهایی نظیر سوت، زنگ، همهمه و غیره در گوش و/یا سر بدون وجود محرک خارجی.  میزان شیوع آن در سراسر جهان از 1/5% (ایتالیا) تا 7/42% در سالمندان (پرتغال) گزارش شده است. وزوز گوش به دو نوع عینی (objective) و ذهنی (subjective) تقسیم می شود. در نوع ذهنی فقط خود بیمار صدای وزوز را می شنود و در نوع عینی توسط دیگران هم شنیده می شود. گاه شدت وزوز به حدی است که باعث اذیت فرد و تداخل با فعالیت های روزمره از جمله شنوایی، کار و خواب و استراحت می گردد.
از نظر علت شناسی، برای وزوز گوش مکانیسم های گوناگونی پیشنهاد شده است از جمله درگیری سلول های مویی گوش داخلی و عصب شنوایی، درگیری سیستم عصبی مرکزی، درگیری گوش میانی و غیره. وزوز ممکن است به دلیل سایر مشکلات پزشکی نیز ایجاد گردد. بنابراین، لازم است در ابتدا بیمار مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و سایر مشکلات پزشکی رد شده باشد. در کلینیک ارزیابی و توانبخشی وزوزگوش فقط بیمارانی پذیرش می شوند که بر اساس ارزیابی های قبلی به وزوز با منشا گوش داخلی و سیستم شنوایی مبتلا باشند. این دسته از بیماران ممکن است افت شنوایی نیز داشته باشند.

خدماتی که بیماران دریافت می کنند شامل موارد زیر است:
• مشاوره درباره سیستم شنوایی، وزوزگوش، میزان شیوع، علت های احتمالی، روش های ارزیابی و توانبخشی و میزان پیش آگهی توانبخشی

• ارزیابی پروتکل ارزیابی وزوز گوش شامل سنجش دقیق شنوایی، ارزیابی فرکانس، شدت و پوشش پذیری وزوز گوش و مهار باقی مانده (Residual Inhibition)

• توانبخشی صوت درمانی و در صورت نیاز تجویز سمعک

کادر درمانی
• دکتر جمیله فتاحی، استادیار گروه شنوایی شناسی
• دکتر نعمت اله روح بخش، مربی گروه شنوایی شناسی

نحوه پذیرش
از طریق تماس تلفنی با شماره 77530636-021 یا مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان انقلاب، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه شنوایی شناسی

پژوهش های انجام شده
مقالات

 
• Mokrian H, Shaibanizadeh A, Farahani S, Jalaie S, Mahdi P, Amali A. Evaluation of distortion and transient evoked otoacoustic emission in tinnitus patients with normal hearing. Iranian journal of otorhinolaryngology. 2014 Jan;26(74):19.

• Mohammadkhani G, Roozbahani M, Zoghi E, Fatahi J, Faghihzadeh S. Comparison of auditory brainstem response in noise induced tinnitus and non-tinnitus control subjects. Audiol. 2009 Feb 15;17(2):9-15. [Persian].

• Adel Ghahraman M. Noise and tinnitus. Audiol. 1999:7(1-2):64-70. [Persian].