آزمایشگاه قالب گیری سمعک

یکی از فعالیت های حرفه ای در رشته شنوایی شناسی تهیه قالب اولیه از گوش بیمار به منظور ساخت قالب ثانویه می باشد. قالب ثانویه در سمعک پشت گوشی و جیبی به عنوان سیستم کوپلینگ و نگهدارنده سمعک و رسیور استفاده می شود و در سمعک داخل گوشی، خود پوسته سمعک است. قالب ضد صوت و قالب ضد آب  نیز از دیگر موارد قالب ثانویه اند.
قالب اولیه به صورت مستقیم از گوش فرد تهیه می شود. این کار نیازمند توانایی شنوایی شناس در معاینه دقیق گوش و بررسی بالینی است. پس از قرار دادن کانال استاپ در کانال گوش، تحت دید مستقیم خمیر در گوش تزریق می شود. پس از گذشت دقایقی این خمیر سفت  شده و شکل قالب را به خود می گیرد. ساخت قالب ثانویه در آزمایشگاه صورت می گیرد. این کار با استفاده از روش ها و مواد مختلفی صورت می گیرد. در آزمایشگاه قالبگیری دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از روش عمل آوری با گرما که اصطلاحاً روش گرماپخت نامیده می شود، انواع قالب های سمعک پشت گوشی و جیبی و نیز قالب های ضد آب و ضدصوت ساخته می شود.
با توجه به این که قالب به صورت انفرادی و سفارشی ساخته می شود در بسیاری از موارد نیاز به اصلاح و تعمیر دارد. در این آزمایشگاه تمامی خدمات اصلاح و تعمیر ارائه می شود.

کادر درمانی
احمد کشانی، مربی گروه شنوایی شناسی

نحوه پذیرش
از طریق تماس تلفنی با شماره 77530636-021 یا مراجعه حضوری به آدرس تهران، خیابان انقلاب، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه شنوایی شناسی