دکتر سعید فراهانی


مرتبه علمی: استادیارCV

آدرس: خیابان انقلاب ـ بالاتر از پیچ شمیران ـ دانشكده توانبخشي ـ معاونت آموزشي