دکتر غلامرضا علیایی                                    مرتبه علمی: استاد


مأموریت هاآدرس: خیابان انقلاب ـ بالاتر از پیچ شمیران ـ دانشكده توانبخشي ـ معاونت آموزشي