درمانگاه توانبخشی کودکان

 
 
درمانگاه توانبخشی کودکان از بدو تاسيس گروه کاردرمانی در محل گروه داير بوده و آماده خدمات دهی به مراجعان می باشد.

مسئول درمانگاه:
سرکار خانم دکتر موسوی، عضو هیئت علمی 

کاردرمانگران: 
دکتر پروين راجی، عضوهيات علمی
محمود محموديان، کارشناس ارشد کاردرمانی

خدمات بالينی :
دارای فضای مناسب جهت کاردرمانی کودکان به همراه وسايل و امکانات لازم از قبيل توپ درمانی، استندرها، وسايل تحريکات وستيبولار، تخت، انواع اسباب بازی ، رولر و...
ارائه خدمات توانبخشی به کودکان با مشکلات جسمی ـ حرکتی، ذهنی، تکاملی و ارائه مشاوره به والدين و تجويز وسايل کمکی

روز و ساعات ارائه خدمات :
شنبه تا چهارشنبه از 8:30 الی13

نحوه پذيرش :
مراجعه حضوری همراه با نسخه پزشک و همچنين وقت دهی تلفنی

آدرس و تلفن :
تهران- خيابان انقلاب - پيچ شميران- دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران–گروه آموزشی کاردرمانی - 77533939