درمانگاه فلج مغزی

درمانگاه فلج مغزی از بدو تاسيس گروه کاردرمانی در محل گروه داير بوده و آماده خدمات دهی به مراجعان می باشد.

مسئول درمانگاه:
پروين راجی، عضوهيات علمی، محمود محموديان، کارشناس ارشد کاردرمانی، کاردرمانگر

خدمات بالينی :
دارای فضای مناسب جهت کاردرمانی کودکان به همراه وسايل و امکانات لازم از قبيل توپ درمانی، استندرها، وسايل تحريکات وستيبولار، تخت، انواع اسباب بازی ، رولر و...
ارائه خدمات توانبخشی به کودکان با مشکلات جسمی و حرکتی و ذهنی، ارائه مشاوره با والدين و تجويز وسايل کمکی

روز و ساعات ارائه خدمات :

شنبه تا چهارشنبه از 8:30 الی13

نحوه پذيرش :
مراجعه حضوری همراه با نسخه پزشک و همچنين وقت دهی تلفنی

آدرس و تلفن :
تهران- خيابان انقلاب - پيچ شميران- دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران–گروه آموزشی کاردرمانی - 77533939