دکتر بهروز عطارباشی مقدم

مرتبه علمی: دانشیار

 CV

E-mail: attarbashi@tums.ac.ir


تلفن تماس: 77536586

نشاني: خیابان انقلاب ـ بالاتر از پیچ شمیران ـ دانشکده توانبخشی