ابراهیم انتظاری

مرتبه علمی: مربی


CV

 
Email: eentezari@tums.ac.ir
 
آدرس: خیابان انقلاب ـ بالاتر از پیچ شمیران ـ دانشكده توانبخشي ـ معاونت اداری و مالی

شماره تماس: 77536586