دکتر سید محسن میر

مرتبه علمی: استادیار


CV

 
Email: smmir@tums.ac.ir
 

آدرس: خیابان انقلاب ـ بالاتر از پیچ شمیران ـ دانشكده توانبخشي ـ معاونت اداری و مالی

شماره تماس: 77536586