مرکز تحقیقات بازتوانی اختلالات حسی حرکتی در خردادماه 94 و پس از صدور احکام اعضای شورای پژوهشی مرکز و تشکیل جلسه در خصوص عناوین و فیلد های تحقیقاتی مرکز به این نتیجه رسید که حوزه سالمندی را برای پذیرفتن طرح های پژوهشی مرکز انتخاب نماید و به معاونت محترم تحقیقات و فن آوری اعلام کرده است از رنک دوم سال 94 تا کنون 8 طرح پژوهشی در این مرکز به تصویب رسیده است که تا حال حاظر 5 طرح در مرحله کارشناسی (2 طرح مربوط به فیزیو تراپی آقای دکتر سیامک بشردوست تجلی ویک طرح مربوط به آقای دکتر غلامرضا علیایی در حوزه سالمندی و در مشارکت با حوزه تحقیقات ریاست جمهوری و یک طرح مربوط به گفتاردرمانی سرکار خانم دکتر مهشید آقاجان زاده و یک طرح مربوط به کاردرمانی آقای دکتر محمد رضا هادیان) و 3 طرح در مرحله اجرا (2 طرح مربوط به گفتاردرمانی آقای دکتر احمد رضا خاتون آبادی و سرکار  خانم دکترآذرمهری و یک طرح مربوط به فیزیوتراپی دکتر حسین باقری هرسه در حوزه سالمندی) میباشد بیش از 90% طرح ها در حوزه سالمندی می باشد.

عناوین طرح های مرکز تحقیقات بازتوانی اختلالات حسی و حرکتی دانشکده توانبخشی

1- مقایسه تاثیر تمرینات تعادلی مبتنی بر واقعیت مجازی و تمرینات تعادلی تکلیف دوگانه حرکت-شناخت بر مشخصه های خطی و غیر خطی کنترل مرکز فشار در افراد سالمند با کد 95-03-206-32995
مجری: دکتر حسین باقری     در حال اجرا

2- مقایسه کارایی تمرین تعادلی تکلیف دوگانه حرکت-شناخت و تمرین مبتنی بر واقعیت مجازی بر بهبود آمادگی حرکتی مغز قبل به شروع راه رفتن در افراد سالمند با کد 95-04-206-3428
مجری: دکتر غلامرضا علیایی     در حال کارشناسی

3- مقایسه تأثیر ليزرکم توان ديودي، تحریک الکتریکی سطحی و درمان ترکیبی (لیزر کم توان و تحریک الکتریکی سطحی) بربهبود عملكرد و درد مچ دست در بيماران مبتلا به سندرم تونل كارپ. با کد 95-04-206-33822
مجری: دکتر سیامک بشردوست تجلی    در حال کارشناسی

4- مقایسه تاثیر ليزر پر توان ديودي با درمان های ترکیبی ليزر پر توان به همراه تحریک الکتریکی سطحی و تحریک الکتریکی سطحی به تنهايي بر بهبود درد و عملکرد مچ دست در بيماران مبتلا به سندرم تونل كارپ با کد 95-01-206-31810
مجری: دکتر سیامک بشردوست تجلی   در حال کارشناسی

5- مقایسه میزان سرعت دیادوکینتیک در افراد جوان و سالمند فارسی زبان با کد 94-03-206-30245
مجری: دکتر آذر مهری      در حال اجرا

6 - بررسي تاثير دو زبانگي بر شروع دير هنگام دمانس در بيماران مبتلا به پارکينسون با کد 94-03-206-30101-6
مجری: دکتر احمد رضا خاتون آبادی   در حال اجرا

7- مقایسه مهارتهای روانی کلامی در افراد طبیعی و افراد دارای مشکلات شناختی در فارسی زبانان
مجری: دکتر مهشید آقاجان زاده در حال کارشناسی

8- تأثیر تمرینات وستیبولار بر خستگی بیماران پارکینسون
مجری: دکتر محمد رضا هادیان  در حال کارشناسی


 
                                                                دکتر حسین باقری
                                                        رئیس مرکز تحقیقات بازتوانی اختلالات حسی حرکتی