زمستان 1396

2 دی                      مکانیزم عصبی شناختی یادگیری و حافظه 
                              دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی، عضو هیئت علمی گروه گفتاردرمانی
2 دی                    Neurocognitive mechanism and enhancement of memory language    
                              دکتر امیر همایون جوادی استاد دانشگاه کنت انگلستان
17 دی                   محدودگرهای تکلیف در توانبخشی راه رفتن بیماران مبتلا به سکته مغزی
                              دکتر شفیع زاده استاد شفیلد هالام انگلستان
17 دی                   بازبینی  مکانیزم های ساختاری عضلات در حین انقباض های اکسنتریک
                              دکتر علی شریف نژاد استاد پژوهشگاه علوم ورزش ایران