به دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران خوش آمدید

 
در وب سایت ما اطلاعاتی برای علاقه مندان تحصیل در دوره های آموزشی مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته های مختلف توانبخشی ارائه شده است.  شما می توانید تسهیلات، امکانات، برنامه ها و اطلاعات مربوط به اعضای هیئت علمی، و کارکنان دانشکده را در این سایت مشاهده نمایید.
ما به دانشجویان دانشکده و دانشجویان بین الملل خوشامد می گوییم و خوشحال خواهیم شد که اگر سوالی داشته و یا به اطلاعات بیشتری نیاز داشته باشید، پاسخگوی سوالات شما باشیم.
 در باره دانشکده

دانشکده توانبخشی در سال 1344 در دانشگاه علوم پزشکی تهران تاسیس شد و از آن به بعد در جهت تثبیت، توسعه، رشد و تعالی برنامه ها و رشته های مختلف توانبخشی تلاش شده است. این دانشکده، ارتباطات و همکاری های گسترده وشایان توجهی با دانشکده ها و مراکز درمانی و بیمارستانی دانشگاه دارد.

اعضای هیئت علمی دانشکده خود را متعهد می دانند که محیطی حمایتی، صمیمی و دوستانه فراهم کنند که در آن همه دانشجویان فرصت یادگیری حرفه های مختلف توانبخشی را با  آموزشی غنی و به روز تجربه کنند.