دکتر سارا فریدون نیا
مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشکده
استادیار فیزیوتراپی

تلفن تماس:61192264-021


E-Mail:s-fereydounnia@sina.tums.ac.ir

           آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم  پزشکی تهران، دپارتمان فیزیوتراپی