چاپ کتاب
شرایط پذیرش اولیه کتب ارسالی جهت چاپ و طرح در شورای انتشارات دانشگاه

1. ارائه دو نسخه از کتاب همراه با درخواست از طرف نویسنده یا مدیر گروه
2.  تعیین داور توسط اعضای محترم شورای انتشارات
3. انجام داوری و جمع آوری نظرات داور
4. طرح نظرات داوران و جمع بندی در شورای انتشارات
5. انعکاس تصمیم شورای انتشارات به نویسندگان
6. انجام اصلاحات خواسته شده توسط شورای انتشارات
7. بررسی نسخه اصلاح شده توسط داور
8. تصمیم نهائی توسط شورای انتشارات
9. تحویل نسخه نهایی و CD به واحد انتشارات
10. انعقاد قرارداد با نویسنده پس از چاپ کتاب

کلیه کتب باید دارای مشخصات ذیل باشند:‌
•  پیش نویس کتاب ها در کاغذ A4 و خطوط منظم یک درمیان تایپ شده باشند.
•  حداقل صفحات کتاب 150 صفحه (پس از فرمت در زمان چاپ در قطع وزیری) باشد.
•  شناسنامه
•  فهرست کامل مندرجات
•  مقدمه (شامل هدف از تالیف یا ترجمه و نوع مخاطبین)
•  واژه نامه (ترجیحاً دو زبانه اگر از زبان بیگانه هم استفاده شده باشد)
•  کلیه جداول و نمودارها به فارسی و دارای شماره گذاری منظم و دارای ماخذ باشند.
•  دستور زبان فارسی و آیین نگارش در کتب ارائه شده رعایت شود.
•  ذکر ماخذ و منابع به صورت کامل و هماهنگ
•  در صورتی که مولفین یا مترجمین بیش از یک نفر باشند بایستی ترتیب ذکر اسامی کتباً ارائه گردد.
•  در صورت ضرورت استفاده از نام داروها در متن کتاب، نام ژنریک آنها قید گردد.
•  حتی المقدور از معادل فارسی کلمات استفاده شده باشد.

در خصوص کتب ترجمه ای لطفا موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
اجازه رسمی برای ترجمه از صاحب امتیاز کتاب.
*توضیح مهم : طبق مصوبه ی شورای انتشارات دانشگاه در صورت عدم ارائه این مجوز هیچ گونه اقدامی برای کتاب های ترجمه شده صورت نخواهد گرفت.
• کتب ترجمه شده از آخرین چاپ و روز آمد باشد (Up to Date).
• در کتب ترجمه شده اصل کتاب یا فصول ترجمه شده ارائه شود.
• ‌مترجمین کتب فقط پس از ترجمه کامل کتاب می توانند آن را ارائه نمایند.


مجوز لوگو
شرايط پذيرش اوليه كتب ارسالي جهت درج لوگو (آرم) دانشگاه
کتب تالیفی:
ارائه يك نسخه از كتاب به همراه درخواست از طرف صاحب اثر
ارسال كتاب جهت داوري
جمع آوري نظر داور و در صورت نياز انعكاس به صاحب اثر جهت اعمال نظر داور
اخذ تصميم نهايي در خصوص صدور مجوز آرم بر مبناي نظر داور

در خصوص كتب ترجمه‏ اي لطفا موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
اجازه رسمي براي ترجمه از صاحب امتياز كتاب.
* توضيح مهم : طبق مصوبه ي شوراي انتشارات دانشگاه در صورت عدم ارائه اين مجوز هيچ گونه اقدامي براي كتاب هاي ترجمه شده صورت نخواهد گرفت.
• كتب ترجمه شده از آخرين چاپ و روز آمد باشد (Up to Date).
• در كتب ترجمه شده اصل كتاب يا فصول ترجمه شده ارائه شود.
• ‌مترجمين كتب فقط پس از ترجمه كامل كتاب مي توانند آن را ارائه نمايند.امتیاز کتاب
درخواست امتیاز کتاب‌ها
برای درخواست امتیاز کتب چاپ شده ارائه نامه درخواست از سوی یکی از نویسندگان، مدیر گروه یا معاونت پژوهشی مربوطه به همراه ارائه یک نسخه از اصل کتاب ضروری است.
امتیاز کتب توسط کمیته های شورای انتشارات به این ترتیب منظور می گردد؛ کتب ترجمه‌ای حداکثر 3 امتیاز ( با ارائه مجوز از ناشر اصلی)، کتب گردآوری حداکثر 10 امتیاز و کتب تالیفی حداکثر 15 امتیاز
در مرحله تعیین امتیاز کتاب باید چاپ شده باشد و ارائه پرینت یا CD مورد قبول نمی باشد.
بعد از تعیین امتیاز توسط اعضای شورای انتشارات(بدون نیاز به طرح در جلسات شورا) ظرف حداکثر سه هفته کاری، گواهی امتیاز تخصیص یافته برای کل کتاب صادر می‌شود.
شورای انتشارات معاونت پژوهشی تنها مسئول تخصیص امتیاز کلی کتاب است و تقسیم امتیاز بین نویسندگان و سایر جزئیات توسط هیات های محترم ممیزه انجام می گیرد.


آیین نامه پذیرش و نشر کتاب