معرفی فیزیوتراپی:


فیزیوتراپی به معنای درمان فیزیکی است و یکی از شاخه های توانبخشی می باشد. متخصصین این رشته در تعامل با تخصص های مختلف پزشکی از جمله ارتوپدی، روماتولوژی، اعصاب، طب ورزشی، جراحی، زنان، قلب و عروق، ریه، ترمیمی، سالمندان، گوش و حلق و بینی و... بوده و ابعادی از درمان بیماران مربوطه را با روش های غیردارویی که اصطلاحا درمان فیزیکی نامیده می شود به عهده دارند. در واقع یک فیزیوتراپیست در درمان اکثر بیماریها می تواند در کنار تیم پزشکی ایفای نقش نماید. و حتی افراد سالم برای ارتقای آمادگی جسمانی خود می توانند از خدمات فیزیوتراپی بهره مند شوند.

خدمات فیزیوتراپی محدود به افراد گروه سنی خاصی نیستند و بسته به مشکل افراد، می توانند برای همه رده های سنی از نوزاد تا سالمند، به کار گرفته شوند. 
درمان های فیزیوتراپی این مرکز در دو بخش اصلی ارائه می شوند:

تمرین درمانی و درمان های الکتریکی (شامل: امواج ماوراء صوت، مادون قرمز، لیزر، تحریک الکتریکی عصب و عضله،امواج مغناطیسی و  الکترومغناطیسی، نور ماوراء بنفش، بیو فیدبک و ....)تقسیم می شوند. البته در سال های اخیر درمان هایی مانند شاک ویو، سوزن زدن خشک، کمپرشن درمانی و ... نیز به این روش ها افزوده شده اند.


مسئول درمانگاه:

دکتر سید محسن میر

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

استادیار گروه فیزیوتراپی

تلفن: 77629430-021

Email: smmir@tums.ac.ir


بخشهای درمانگاه:

* درمانگاه فیزیوتراپی

* درمانگاه فیزیوتراپی ضایعات مغزی

* درمانگاه ارتوپدی