کلینیک اپتومتری (بینایی سنجی) دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مجهز به پیشرفته ترین وسایل معاینه چشم

مسئول کلینیک: دکتر علی نورائی نژاد

روزهای مراجعه: شنبه تا چهارشنبه 8-14

تلفن تماس: 77685088

آدرس: تهران، خیابان انقلاب، پیچ شمیران، نبش خیابان صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه اپتومتری