کلینیک ارزیابی شنوایی و تعادل دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران


هدف کلینیک ارزیابی شنوایی و تعادل دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان، ارزیابی تشخیصی و همچنین مداخله توانبخشی می باشد. استفاده از خدمات ارزیابی و توانبخشی این کلینیک برای عموم آزاد است و تمام بیماران از نوزاد تا سالمند، می توانند از خدمات حرفه ای و جامع این مرکز بهره مند شوند. محدوده وسیعی از خدمات شامل ارزیابی و توانبخشی شنوایی، تجویز سمعک، ارزیابی و درمان وزوز، ارزیابی و درمان اختلالات مرکزی شنوایی، ارزیابی شنوایی نوزاد/کودک، ارزیابی و توانبخشی اختلالات تعادلی در این مجموعه ارائه می گردد. این خدمات با استفاده از دانش اساتید با تجربه دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات انجام می گردد.
شنوایی شناسان همکار در این کلینیک، دارای بالاترین سطح دانش و مهارت در حیطه های ارزیابی و توانبخشی شنوایی، تجویز سمعک، ارزیابی و درمان وزوز، ارزیابی و درمان اختلالات مرکزی شنوایی، ارزیابی شنوایی نوزاد/کودک، ارزیابی و توانبخشی اختلالات تعادلی می باشند. خدمات غربالگری شنوایی و گفتار خارج از مرکز نیز با هماهنگی قبلی با مدارس، مراکز مراقبتی روزانه و سازمان ها ارائه می گردد.

پذیرش بیماران به طور مستقیم صورت می پذیرد و همچنین جهت ارائه برخی از خدمات، ارجاع از پزشکان و متخصصین الزامی است.

مسئول کلینیک ها
دکتر رضا حسین آبادی

نحوه پذیرش
از طریق تماس تلفنی با شماره 77530636-021
مسئول پذیرش: جناب آقای حسین نوفرستی
آدرس مراجعه حضوری: تهران، خیابان انقلاب، نبش صفی علیشاه، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گروه شنوایی شناسی