فرآیندهای معاونت آموزشی


چگونگی اخذ همزمان دروس هم نیاز

اخطار تحصیلی

صدور گواهینامه اشتغال به تحصیل

مراحل انجام کار در زمان برگزاری امتحانات  توسط مسئول امتحانات

امور مربوط به دانشجو (مراحل دفاع از پروپوزال ـ پایان نامه)

فرآیند برنامه ریزی درسی هر نیمسال

تمدید ماموریت آموزشی دانشجویان مقطع دکتری تخصصی (PhD)

درخواست خروج از کشور

درخواست فرصت ارفاقی برای اولین بار دانشجویان تحصیلات تکمیلی

درخواست فرصت ارفاقی برای دومین  بار دانشجویان تحصیلات تکمیلی

میهمان تک درس یا میهمان ترم از سایر دانشگاه ها

درخواست کارت دانشجویی المثنی

فرآیند صدور گواهي تدريس

فرآیند فراغت از تحصیل

مراحل دریافت حکم کمک هزینه دستیاری دانشجویان دکترای تخصصی

درخواست مرخصی تحصیلی برای اولین بار

درخواست مرخصی تحصیلی برای دومین بار

درخواست مرخصی زایمان

ثبت و ارائه كد جديد به دروس دوره‌هاي جديد آموزشي

امور تسویه و بستن پرونده دانشجویانی که پرونده باز دارند.

امور حق التدریس

امور شهریه

انتخاب واحد و حذف و اضافه

تطبیق ریزنمرات دانشجویان انصرافی فارغ التحصیل  و یا انتقالی

ثبت نام  حضوری دانشجویان جدیدالورود

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود در سیپاد

انجام مکاتبات مربوط به مجوزهای مربوط نظام وظیفه دانشجویان ذکوری که سنواتشان به اتمام رسیده است

حکم کمک هزینه دستیاری دانشجویان دکترای تخصصی

ریزنمرات دانش آموختگان سنوات گذشته

صدور ابلاغ کلینیک های آموزشی

صدور ابلاغ اساتید