اعضاي شوراي آموزشي و تحصیلات تکمیلی
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت 
 

1
 
آقای دکتر غلامرضا عليائی معاون آموزشي 

2
 
آقای دکتر سيد احمدرضا خاتون آبادی معاون پژوهشی، سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه

3
 
خانم دکتر سیده مریم خدامی مدير گروه گفتاردرماني

4
 
خانم دکتر پروین راجی مدیر گروه و نماینده تحصیلات تکمیلی گروه کاردرمانی

5
 
خانم دكتر نسترن قطبی مدير EDO و نماینده تحصیلات تکمیلی گروه فیزیوتراپی

6
 
خانم دکتر زهرا سلیمانی نماینده تحصیلات تکمیلی گروه گفتاردرمانی

7
 
آقای دکتر قاسم محمدخانی مدیر گروه شنوایی شناسی

8
 
آقای دکتر نعمت اله روحبخش معاون اجتماعی‏ فرهنگی و نماینده تحصیلات تکمیلی شنوایی شناسی

9
 
خانم سكينه مقيسه رئيس اداره آموزش