برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رخدادهای علمی

1402/03/09
دفاع از پایان نامه عالیه رضازاده دانشجوی دکتری تخصصی فیزیوتراپی
1402/03/08
جلسه دفاع از پروپوزال آقای مسعود نعمت پور دانشجوی دوره کارشناسی ارشد کاردرمانی
1402/03/01
دفاع از پایان نامه اعظم نجفی کلپانی دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
1402/02/23
دفاع از پایان نامه الهه مهدیزاده دانشجوی فیزیوتراپی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد
1402/02/20
دفاع از پروپوزال امیرحسین صامتی دانشجوی دکتری تخصصی شنوایی شناسی
1402/02/16
جلسه دفاع از پروپوزال معصومه بشری¬مقدم دانشجوی فیزیوتراپی مقطع کارشناسی ارشد
1402/02/04
جلسه دفاع از پروپوزال آقای پارسا صفاپور دانشجوی رشته فیزیوتراپی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد
1401/09/09
جلسه دفاع از پروپوزال مریم عسگری دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
1401/09/05
دفاع از پروپوزال مهرنوش واعظی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
1401/08/30
جلسه دفاع از پروپوزال آناهیتا باجلان دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
1401/08/29
جلسه دفاع از پایان نامه علیرضا طهماسبی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
1401/08/25
دفاع از پروپوزال فاطمه سنگتراش دانشجوی دکتری تخصصی فیزیوتراپی
تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید