برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

لیست اعضای هیئت علمی دانشکده توانبخشی (جهت مشاهده cv اساتید بر روی نام استاد کلیک کنید)

دکتر محمدرضا افشار

دکتر زینب شیروی

دکتر سمیرا آقا دوست

دکتر مریم السادات صبا

دکتر خدیجه اوتادی

دکتر منصوره عادل قهرمان

دکتر مهشید آقا جان زاده 

دکتر بهروز عطارباشی مقدم

دکتر جلال بختیاری

دکتر مسعود غفرانی

دکتر الهام توانای

دکتر فرزانه فتاحی

دکتر شهره جلایی

دکتر اکرم فراهانی

فهیمه حاجی ابوالحسنی

دکتر سعید فراهانی

دکتر سید احمد رضا خاتون آبادی

دکترسارا فریدون نیا

دکتر رویا خان محمدی

دکتر نسترن قطبی

دکتر سیده مریم خدامی

احمد گشانی

دکتر مسعود خرمی نژاد

دکتر کاظم مالمیر

دکتر هوشنگ دادگر

دکتر قاسم محمد خانی

دکتر حمید دالوند

دکتر آذر مهری

دکتر پروین راجی

دکتر سیده تهمینه موسوی

دکتر مصطفی رحیمی

دکتر سید محسن میر

دکتر ویدا رحیمی

دکتر نورالدین نخستین انصاری

دکتر نعمت اله روحبخش

دکتر صوفیا نقدی دورباطی

دکتر زهرا سلیمانی

دکتر محمدرضا هادیان رسنایی

دکتر آزاده شادمهر

 

اعضای هیئت علمی
ماموریت

عضو هیئت علمی بایستی با توجه به پشتوانه اعتقادی فرهنگی و علمی خود در ارتقا و تحکیم مبانی دینی و خودباوری ملی و اعتماد به نفس کارکنان، همکاران، دانشجویان و انتقال تجارب علمی و هدایت آنها،برای رفع مشکلات در حد امکان تلاش کند.

چشم انداز

ارتقاء سطح کیفی خدمات تخصصی  و افزایش بهداشت روانی افراد در جامعه با ترتبیت متخصصان حوزه توانبخشی 

مطالب اخیر
تنظیمات قالب