برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
1402/04/21
دفاع از پایان نامه امیرحسین شیربان دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی

دفاع از پایان نامه چهارشنبه 28 تیر 1402 ساعت 9 صبح برگزار می شود.

دفاع از پایان نامه امیرحسین شیربان     دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی

جلسه دفاع از پایان نامه امیرحسین شیربان دانشجوی کارشناسی­ ارشد فیزیوتراپی ورزشی با عنوان " تاثیر لیزر پر توان در کاهش درد و بهبود عملکرد زانو در ورزشکاران آماتور دارای پارگی پارشیال منیسک زانو " روز چهارشنبه 28 تیر 1402  ساعت 9  در سالن شورای دانشکده برگزار می شود.

مطالعه بیشتر
تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید