برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
1402/06/22
دفاع از پایان نامه ویدا خورسند ثابت دانشجوی دکتری تخصصی شنوايي شناسي

دفاع یکشنبه 26 شهریور 1402 ساعت 8:30 در سالن شورای دانشکده برگزار می شود.

دفاع از پایان نامه ویدا خورسند ثابت   دانشجوی دکتری تخصصی شنوايي شناسي

جلسه دفاع از پایان نامه ویدا خورسند ثابت دانشجوی رشته شنوايي شناسي مقطع دکتری تخصصی  با عنوان " بررسی  اثربخشی محرک های زنشی دو گوشی بر عملکرد یکپارچه توجه ممتد شنوایی-بینایی و مولفه های الکتروانسفالوگرافی درافراد بهنجار 18-40ساله " روز یکشنبه 26 شهریور 1402 ساعت 8:30   در سالن سمینار شورای دانشکده برگزار می شود.

مطالعه بیشتر
تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید