برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
1402/04/26
دفاع از پایان نامه زهرا عبدالله زاده دانشجوی دکتری تخصصی فیزیوتراپی

دفاع سه شنبه 27 تیر 1402 ساعت 10:30 در سالن سمینار دکتر طالبیان برگزار می شود.

دفاع از پایان نامه  زهرا عبدالله زاده  دانشجوی دکتری تخصصی فیزیوتراپی

جلسه دفاع از پایان نامه زهرا عبدالله زاده  دانشجوی رشته فیزیوتراپی مقطع دکتری تخصصی  با عنوان "مقایسه اثر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای و تمرینات کششی بر خستگی ذهنی با استفاده از پارامترهای الکتروآنسفالوگرافی در افراد با پوسچر اسلامپ " روز سه شنبه 27 تیر 1402 ساعت 10:30 در سالن سمینار دکتر طالبیان برگزار می شود.

مطالعه بیشتر
تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید