برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
1402/02/20
دفاع از پروپوزال امیرحسین صامتی دانشجوی دکتری تخصصی شنوایی شناسی

دفاع از پروپوزال امیرحسین صامتی دانشجوی دکتری تخصصی شنوایی شناسی چهارشنبه 20 اردیبهشت برگزار می شود

دفاع از پروپوزال امیرحسین صامتی  دانشجوی دکتری تخصصی شنوایی شناسی

جلسه دفاع از پروپوزال امیرحسین صامتی  دانشجوی دکتری تخصصی شنوایی شناسی با عنوان " بررسی جبران مرکزی برای رزولوشن زمانی در نویز و کم شنوایی مبتنی بر یادگیری عمیق " روز چهارشنبه 20  اردیبهشت ماه 1402 ساعت 8 صبح  در سالن شورای دانشکده برگزار می شود.

مطالعه بیشتر
تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید