برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
اختلال مفصل ساکروایلیاک و سندرم پیریفرمیس
1401/08/16
اختلال مفصل ساکروایلیاک و سندرم پیریفرمیس
نویسنده یا مترجم : سارا فریدون نیا

این کتاب به شما کمک می‌کند تا بتوانید به عنوان فیزیوتراپیست مهارت‌های خود را در ارزیابی و اختلالات مفصل ساکروایلیاک و سندروم پیریفرمیس بهبود دهید. اعمال مداخلاتی چون آزادسازی بافت نرم، سوزن خشک و تیپینگ دینامیک در دهه اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است. بنابراین کتاب حاضر به شما کمک می‌کند تا از این مداخلات در ریکاروی، افزایش عملکرد، و پیشگیری آسیب ورزشکاران و کاهش ناتوانی و بهبودی جمعیت غیر ورزشکار بهره ببریددرمان های بافت نرم در طی دهه‌ی اخیر مخصوصا برای جمعیت ورزشکار رشد روزافزونی داشته‌اند و تکنیک‌های بافت نرم مانند آزادسازی فاشیا، سوزن خشک و تیپینگ دینامیک به عنوان ابزارهای اصلی «جعبه ابزار » فیزیوتراپی شناخته می‌شوند و در ریکاوری و بهبود عملکرد یا پیشگیری از آسیب بسیار اثربخش هستند. برای درمانگران ارزیابی و تشخیص دقیق و سپس انتخاب مداخله‌ی درمانی مناسب اهمیت بسزایی داردکتاب حاضر به ارزیابی اختلالات مفصل ساکروایلیاک و سندروم پیریفرمیس می‌پردازد و برنامه‌های درمانی مناسب برای هر یک از این اختلالات را ارائه می‌دهد.

تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید