برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
راهنمای درمان اختلالات گفتار، زبان، شناخت و بلع در بزرگسالان
1402/02/09
راهنمای درمان اختلالات گفتار، زبان، شناخت و بلع در بزرگسالان
نویسنده یا مترجم : دکتر سید احمدرضا خاتون آبادی

درمانگران و مراقبین

راهنمای درمان اختلالات گفتار، زبان، شناخت و بلع در بزرگسالان 

درمانگران و مراقبین

مترجمین:

دکتر سید احمدرضا خاتون آبادی(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

علی اصغر صباغی(کارشناس ارشد گفتاردرمانی)

با مقدمه دکتر حسن عشایری(استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران)

تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید