برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
کاشتینه های شنوایی حلزونی و ساقه مغزی
1391/12/02
کاشتینه های شنوایی حلزونی و ساقه مغزی
نویسنده یا مترجم : دکتر ویدا رحیمی - دکتر فرزانه فتاحی

این کتاب دربرگیرنده مطالبی در خصوص کاشت حلزونی به خصوص در کودکان و کاشت ساقه مغزی می باشد.

این کتاب دربرگیرنده مطالبی در خصوص کاشت حلزونی به خصوص در کودکان و کاشت ساقه مغزی می باشد. در بخش اول، قسمت کاشت حلزونی سعی گردیده است تا مطالبی مبتنی بر کتب مرجع موجود در این حیطه برای شرکت کنندگان در آزمون ها رشته شنوایی شناسی و سایر علاقه مندان فراهم آید. علاوه بر موارد فوق در این قسمت ازمقالات نیز بهره گرفته شده است تا اطلاعات ارائه شده متناسب با علم روز دنیا باشد.

در بخش دوم که در آن به مبحث کاشت ساقه مغزی پرداخته شده است، با توجه به جدید بودن موضوع و تعداد محدود کتب منتشر شده در سراسر جهان، علاوه بر بهره گیری از از همین کتب محدود، بیشتر بر پایه مقالات ارائه شده در این حیطه می باشد که باب جدیدی را برای درک اولیه از مفهوم و فرایند کاشت در سیستم اعصاب مرکزی برای شنوایی شناسان و متخصصان گوش و حلق و بین و دوستداران این حیطه می گشاید

تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید