برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
دفاع از پایان نامه عالیه رضازاده دانشجوی دکتری تخصصی فیزیوتراپی
دفاع دوشنبه 22 خرداد 1402 ساعت 13 در سالن شورای دانشکده برگزار می شود.
جلسه دفاع از پروپوزال آقای مسعود نعمت پور دانشجوی دوره کارشناسی ارشد کاردرمانی
دفاع روز سه ­شنبه مورخ نهم خرداد 1402 راس ساعت 13 تشکیل می شود.
دفاع از پایان نامه اعظم نجفی کلپانی دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی
دفاع از پایان نامه اعظم نجفی کلپانی دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی دوشنبه 1 خرداد 1402 برگزار می شود.
دفاع از پایان نامه الهه مهدیزاده دانشجوی فیزیوتراپی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد
دفاع روز یکشنبه مورخ 31 اردیبهشت 1402 ساعت 10 در سالن سمینار دکتر طالبیان دانشکده برگزار می شود.
دفاع از پروپوزال امیرحسین صامتی دانشجوی دکتری تخصصی شنوایی شناسی
دفاع از پروپوزال امیرحسین صامتی دانشجوی دکتری تخصصی شنوایی شناسی چهارشنبه 20 اردیبهشت برگزار می شود
جلسه دفاع از پروپوزال معصومه بشری¬مقدم دانشجوی فیزیوتراپی مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پروپوزال معصومه بشری¬مقدم دانشجوی فیزیوتراپی مقطع کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از پروپوزال آقای پارسا صفاپور دانشجوی رشته فیزیوتراپی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد
دفاع روز سه شنبه مورخ 5 اردیبهشت 1402 راس ساعت 13:30 در سالن شورا دانشکده برگزار می شود.
جلسه دفاع از پروپوزال مریم عسگری دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
دفاع دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
دفاع از پروپوزال مهرنوش واعظی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
دفاع از پروپوزال
جلسه دفاع از پروپوزال آناهیتا باجلان دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی
جلسه دفاع از پایان نامه علیرضا طهماسبی دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی
دفاع از پروپوزال فاطمه سنگتراش دانشجوی دکتری تخصصی فیزیوتراپی
دفاع از پروپوزال
تنظیمات قالب
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید