برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
لیست اخبار صفحه :1
برگزاری کارگاه عملی ارزیابی، تشخیص و توانبخشی سیستم وستیبولار در دانشکده توانبخشی

برگزاری کارگاه عملی ارزیابی، تشخیص و توانبخشی سیستم وستیبولار در دانشکده توانبخشی

به همت کمیته تحقیقات دانشجویی شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی کارگاه عملی ارزیابی، تشخیص و توانبخشی سیستم وستیبولار روز پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 در سالن سمینار دکتر طالبیان برگزار شد.

سومین ژورنال کلاب کمیته تحقیقات دانشجویی شنوایی شناسی در دانشکده توانبخشی برگزارشد

سومین ژورنال کلاب کمیته تحقیقات دانشجویی شنوایی شناسی در دانشکده توانبخشی برگزارشد

سومین ژورنال کلاب ها کمیته تحقیقات دانشجویی شنوایی شناسی با همکاری مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده توانبخشی روز سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 در سالن سمینار دکتر طالبیان برگزار شد.

تنظیمات قالب